Oбществена поръчка - „Изработване на проект на Общ устройствен план на Община Кочериново”

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Изработване на проект на Общ устройствен план на Община Кочериново” в две фази - фаза Предварителен проект и фаза Окончателен проект.

Документация за участие и образци може да изтеглите от ТУК!
Публичната покана може да изтеглите от ТУК!
Писмо от РИОСВ Благоевград може да изтеглите от ТУК!
Писмо от Министерството на Културата може да изтеглите от ТУК!
Задание ОУПО Кочериново може да изтеглите от ТУК!
Баланс на територията може да изтеглите от ТУК!
Опорен план може да изтеглите от ТУК!

Утвърдена документация - ТУК!

Разяснениея във връзка с постъпили запитвания 18.11.2014 - ТУК!

Протокол от 25.11.2014 г.  - ТУК!

Последно променен на Вторник, 10 Февруари 2015 21:37