www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Процедури по ЗОП

Обява за събиране на оферти: "Дейност: Електротехническа - Улично осветление за Подобект: Рехабилитация на общински път KNL 1084 (III-107) км 2+156 от км 0+00 до км 2+198 и от км 2+310 до км 4+654"

  • ПДФ

Обява за събиране на оферти може да изтеглите от - ТУК!

Техническа спецификация може да изтеглите от - ТУК!

Количествена сметка може да изтеглите от - ТУК!

Протокол може да изтеглите от - ТУК!

Решение може да изтеглите от - ТУК!

Обява за събиране на оферти: "Дейност: Електротехническа - Улично осветление за Подобект: Реконструкция и модернизация на улици в гр. Кочериново и с. Бараково"

  • ПДФ

Обява за събиране на оферти може да изтеглите от - ТУК!

Техническа спецификация може да изтеглите от - ТУК!

Количествена сметка ул. О.Т.355-О.Т.356-О.Т.359 може да изтеглите отв - ТУК!

Количествена сметка ул. Зоя космодемянска - може да изтеглите от - ТУК!

Количествена сметка  ул. Владимир Заимов - може да изтеглите от - ТУК!

Протокол може да изтеглите от - ТУК!

Решение може да изтеглите от - ТУК!

Обява за събиране на оферти: "Изграждане защитени тръби и шахти за широколентов интернет"

  • ПДФ

Обява за събиране на оферти може да изтеглите от - ТУК!

Техническа спецификация и количествена сметка - може да изтеглите от - ТУК!

Протокол може да изтеглите от - ТУК!

Решение може да изтеглите от - ТУК!

Обява за събиране на оферти: "Рехабилитация на мост над р. Рилска на км. 2+156 от общински път KNL 1084"

  • ПДФ

Обява събиране на оферти може да изтеглите от - ТУК!

Количествена сметка може да изтеглите от - ТУК!

Техническа спецификация може да изтеглите от - ТУК!

Протокол може да изтеглите от - ТУК!

Решение може да изтеглите от - ТУК!


Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Ремонт на общинска пътна мрежа на територията на Община Кочериново

  • ПДФ

Образец 1 - може да изтеглите от - ТУК!

Образец 2 - може да изтеглите от - ТУК!

Образец 3 - може да изтеглите от - ТУК!

Образец 4 - може да изтеглите от - ТУК!

Образец 5 - може да изтеглите от - ТУК!

Образец 6 - може да изтеглите от - ТУК!

Образец 7 - може да изтеглите от - ТУК!

Образец 8 - може да изтеглите от - ТУК!

Образец 9 - може да изтеглите от - ТУК!

Образец 10 - може да изтеглите от - ТУК!

Образец 11 - може да изтеглите от - ТУК!

Образец 12 - може да изтеглите от - ТУК!

Образец 13 - може да изтеглите от - ТУК!

Образец 14 - може да изтеглите от - ТУК!

Образец 15 - може да изтеглите от - ТУК!

Образец 16 - може да изтеглите от - ТУК!

Образец 17 - може да изтеглите от - ТУК!

Образец 18 - може да изтеглите от - ТУК!

Техническа спецификация може да изтеглите от - ТУК!

Обява може да изтеглите от - ТУК!

Образец обява може да изтеглите от - ТУК!

Приложение таблица единични цени може да изтеглите от - ТУК!

Методика за оценка на офертите може  да изтеглите от - ТУК!

Протокол от дейността на комисията  може да изтеглите от - ТУК!


Последно променен на Понеделник, 26 Септември 2016 12:11

Още статии...

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново