www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Процедури по ЗОП

Доставка на хранителни продукти за нуждите на дом за стари хора гр. Кочериново

  • ПДФ

Публична покана може да изтеглите от - ТУК!

Декларация за собствени или наети МПС може да изтеглите от - ТУК!

Ценова оферта приложение  № 1  може да изтеглите от - ТУК!

Договор за доставка приложение  № 2 може да изтеглите от - ТУК!

Техническа спецификация на хранителните продукти и предлагани цени приложение  № 3 може да изтеглите от - ТУК!

Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1  от ЗОП приложение  № 4  може да изтеглите от - ТУК!

Декларация по чл. 47, ал. 5  от ЗОП приложение  № 5 може да изтеглите от - ТУК!

Справка декларация за изпълнените договори приложение № 6 може да изтеглите от - ТУК!


Последно променен на Сряда, 25 Ноември 2015 17:06

Асфалтиране на пътища и улици на територията на община Кочериново през 2015 г.

  • ПДФ

Асфалтиране на пътища и улици на територията на община Кочериново през 2015 г.

Техническата спецификация на поръчката може да изтеглите от - ТУК!

Решението на поръчката може да изтеглите от - ТУК!

Методика за оценка  може да изтеглите от - ТУК!

Образците на поръчката може да изтеглите от - ТУК!

Обявлението на поръчката може да изтеглите от - ТУК!

Документ за участие  може да изтеглите от - ТУК!

Документ за участие - Оригинал - ТУК!

Разяснение по документацията - Ценово предложение Нов образец  18.03.2015г.  изтеглите от  - ТУК!

Образец_11_-_Ценово_предложение_нов образец 18.03.2015г.  може да изтеглите от - ТУК!

Разяснение по документацията за участие 27.03.2015г. - ТУК!

Съобщение  цени може да изтеглите от -ТУК!

Решение класиране   може да изтеглите от - ТУК!

Протокол 1 може да изтеглите от - ТУК!

Протокол 2 може да изтеглите от - ТУК!

Протокол 3 може да изтеглите от - ТУК!

Договор ОП-05-9 може да изтеглите от - ТУК!

Платежно нареждане може да изтеглите от - ТУК!

Платежно нареждане може да изтеглите от - ТУК!

Платежно нареждане може да изтеглите от - ТУК!

Платежно нареждане може да изтеглите от - ТУК!

Договор ОП-05-10 може да изтеглите от - ТУК!

Платежно нареждане може да изтеглите от - ТУК!

Платежно нареждане може да изтеглите от - ТУК!

Платежно нареждане може да изтеглите от - ТУК!


Общестената поръчка е с предмет: "Строително-монтажни работи на градски площадни пространства и читалища в гр. Кочериново и с. Пороминово по четири обособени позиции

  • ПДФ

Общестената поръчка е с предмет: "Строително-монтажни работи на градски площадни пространства и читалища в гр. Кочериново и с. Пороминово по четири обособени позиции

Решението на поръчката може да изтеглите от - ТУК!

Образците на поръчката може да изтеглите от - ТУК!

Обявлението на поръчката може да изтеглите от - ТУК!

Проект на договора  може да изтеглите от - ТУК!

Методика за оценка на офертите  може да изтеглите от -  ТУК!

Техническата спецификация на поръчката може да изтеглите от - ТУК! 

Указания за участие -Документ - ТУК!

Указания за участие - Оригинал - ТУК!

Проекта може да изтеглите от - ТУК!

Разяснение за участие -  10.03.2015г

Разяснение за участие - 16.03.2015г

Протокол 1 може да изтеглите от - ТУК!

Протокол 2 може да изтеглите от  -  ТУК!

Протокол 3 може да изтеглите от  - ТУК!  

Протокол 4 може да изтеглите от  - ТУК!  

Протокол 5 може да изтеглите от  - ТУК! 

Протокол 6 може да изтеглите от  - ТУК! 

Разяснение по документацията за участие 20.03.2015 - ТУК!

Разяснение по документацията за участие гаранции 20.03.2015 - ТУК!

Съобщение- отваряне цени - ТУК!

Решение класиране може да изтеглите от - ТУК!

Договор ОП-05-5 може да изтеглите от - ТУК!

Платежно нареждане може да изтеглите от - ТУК!

Платежно нареждане може да изтеглите от - ТУК!

Платежно нареждане може да изтеглите от - ТУК!

Договор ОП-05-6 може да изтеглите от - ТУК!

Платежно нареждане  може да изтеглите от - ТУК!

Платежно нареждане  може да изтеглите от - ТУК!

Платежно нареждане  може да изтеглите от - ТУК!

Договор ОП-05-7 може да изтеглите от - ТУК!

Платежно нареждане може да изтеглите от - ТУК!

Платежно нареждане може да изтеглите от - ТУК!

Платежно нареждане може да изтеглите от - ТУК!

Договор ОП-05-8 може да изтеглите от - ТУК!

Платежно нареждане може да изтеглите от - ТУК!

Платежно нареждане може да изтеглите от - ТУК!

Платежно нареждане може да изтеглите от - ТУК!
Обществена Поръчка по реда на Глава Осем А от ЗОП с предмет: "Изготвяне на Част Екологична оценка на Общия устройствен план на Община Кочериново"

  • ПДФ

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Изготвяне на Част Екологична оценка на Общия устройствен план на Община Кочериново”.

Документация за участие и образци може да изтеглите от ТУК!
Публичната покана може да изтеглите от ТУК!
Писмо от РИОСВ Благоевград може да изтеглите от ТУК!
Писмо от Министерството на Културата може да изтеглите от ТУК!
Задание ОУПО Кочериново може да изтеглите от ТУК!
Баланс на територията може да изтеглите от ТУК!
Опорен план може да изтеглите от ТУК!

Утвърдена документация - ТУК!

Разяснения във връзка с постъпили запитвания - ТУК!
Протокол от 25.11.2014 г. - ТУК!

Последно променен на Вторник, 10 Февруари 2015 21:37

Oбществена поръчка - „Изработване на проект на Общ устройствен план на Община Кочериново”

  • ПДФ

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Изработване на проект на Общ устройствен план на Община Кочериново” в две фази - фаза Предварителен проект и фаза Окончателен проект.

Документация за участие и образци може да изтеглите от ТУК!
Публичната покана може да изтеглите от ТУК!
Писмо от РИОСВ Благоевград може да изтеглите от ТУК!
Писмо от Министерството на Културата може да изтеглите от ТУК!
Задание ОУПО Кочериново може да изтеглите от ТУК!
Баланс на територията може да изтеглите от ТУК!
Опорен план може да изтеглите от ТУК!

Утвърдена документация - ТУК!

Разяснениея във връзка с постъпили запитвания 18.11.2014 - ТУК!

Протокол от 25.11.2014 г.  - ТУК!

Последно променен на Вторник, 10 Февруари 2015 21:37

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново