www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Процедури по ЗОП

Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обект: Рехабилитация на общински път KNL 1084 и модернизация и реконструкция на улици в гр. Кочериново и с. Бараково.

  • ПДФ

Публична покана може да изтеглите от ТУК!

Методика за оценка на офертите  може да изтеглите от ТУК!

Техническо задание може да изтеглите от ТУК!

Приложение 1 изисквания  може да изтеглите от ТУК!

Приложение 2 Прецтавяне на участника може да изтеглите от ТУК!

Приложение 3  Гаранция за изпълнение може да изтеглите от ТУК!

Приложение 4  Проек - Договор  може да изтеглите от ТУК!

Проложение 5 Списък на екипа може да изтеглите от ТУК!

Приложение 6 Декларация експерти може да изтеглите от тук ТУК!

Приложение 7 Списък на услугите  може да изтеглите от тук ТУК!

Декларация по чл. 47, ал. 9 може да изтеглите от ТУК!

Техническо задание - утвърдил може да изтеглите от ТУК!

Протокол за разглеждането оценяването и класирането на офертите може да изтеглите от ТУК!Последно променен на Понеделник, 13 Юни 2016 13:20

ПУБЛИЧНА ПОКАНА - "Извършване на зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на община Кочериново в състояние за нормално движение на всички ППС през експлоатационен сезон 2015-2016 г."

  • ПДФ

Документацията за участие може да бъде изтеглена от - ТУК!

Протокол може да бъде изтеглен от - ТУК!

Решението може да бъде изтеглен от - ТУК!

Договор и  aнекс към договора може да изтеклите от - ТУК!Последно променен на Вторник, 19 Януари 2016 12:17

Доставка на хранителни продукти за нуждите на дом за стари хора гр. Кочериново

  • ПДФ

Публична покана може да изтеглите от - ТУК!

Декларация за собствени или наети МПС може да изтеглите от - ТУК!

Ценова оферта приложение  № 1  може да изтеглите от - ТУК!

Договор за доставка приложение  № 2 може да изтеглите от - ТУК!

Техническа спецификация на хранителните продукти и предлагани цени приложение  № 3 може да изтеглите от - ТУК!

Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1  от ЗОП приложение  № 4  може да изтеглите от - ТУК!

Декларация по чл. 47, ал. 5  от ЗОП приложение  № 5 може да изтеглите от - ТУК!

Справка декларация за изпълнените договори приложение № 6 може да изтеглите от - ТУК!


Последно променен на Сряда, 25 Ноември 2015 17:06

Асфалтиране на пътища и улици на територията на община Кочериново през 2015 г.

  • ПДФ

Асфалтиране на пътища и улици на територията на община Кочериново през 2015 г.

Техническата спецификация на поръчката може да изтеглите от - ТУК!

Решението на поръчката може да изтеглите от - ТУК!

Методика за оценка  може да изтеглите от - ТУК!

Образците на поръчката може да изтеглите от - ТУК!

Обявлението на поръчката може да изтеглите от - ТУК!

Документ за участие  може да изтеглите от - ТУК!

Документ за участие - Оригинал - ТУК!

Разяснение по документацията - Ценово предложение Нов образец  18.03.2015г.  изтеглите от  - ТУК!

Образец_11_-_Ценово_предложение_нов образец 18.03.2015г.  може да изтеглите от - ТУК!

Разяснение по документацията за участие 27.03.2015г. - ТУК!

Съобщение  цени може да изтеглите от -ТУК!

Решение класиране   може да изтеглите от - ТУК!

Протокол 1 може да изтеглите от - ТУК!

Протокол 2 може да изтеглите от - ТУК!

Протокол 3 може да изтеглите от - ТУК!

Договор ОП-05-9 може да изтеглите от - ТУК!

Платежно нареждане може да изтеглите от - ТУК!

Платежно нареждане може да изтеглите от - ТУК!

Платежно нареждане може да изтеглите от - ТУК!

Платежно нареждане може да изтеглите от - ТУК!

Договор ОП-05-10 може да изтеглите от - ТУК!

Платежно нареждане може да изтеглите от - ТУК!

Платежно нареждане може да изтеглите от - ТУК!

Платежно нареждане може да изтеглите от - ТУК!


Общестената поръчка е с предмет: "Строително-монтажни работи на градски площадни пространства и читалища в гр. Кочериново и с. Пороминово по четири обособени позиции

  • ПДФ

Общестената поръчка е с предмет: "Строително-монтажни работи на градски площадни пространства и читалища в гр. Кочериново и с. Пороминово по четири обособени позиции

Решението на поръчката може да изтеглите от - ТУК!

Образците на поръчката може да изтеглите от - ТУК!

Обявлението на поръчката може да изтеглите от - ТУК!

Проект на договора  може да изтеглите от - ТУК!

Методика за оценка на офертите  може да изтеглите от -  ТУК!

Техническата спецификация на поръчката може да изтеглите от - ТУК! 

Указания за участие -Документ - ТУК!

Указания за участие - Оригинал - ТУК!

Проекта може да изтеглите от - ТУК!

Разяснение за участие -  10.03.2015г

Разяснение за участие - 16.03.2015г

Протокол 1 може да изтеглите от - ТУК!

Протокол 2 може да изтеглите от  -  ТУК!

Протокол 3 може да изтеглите от  - ТУК!  

Протокол 4 може да изтеглите от  - ТУК!  

Протокол 5 може да изтеглите от  - ТУК! 

Протокол 6 може да изтеглите от  - ТУК! 

Разяснение по документацията за участие 20.03.2015 - ТУК!

Разяснение по документацията за участие гаранции 20.03.2015 - ТУК!

Съобщение- отваряне цени - ТУК!

Решение класиране може да изтеглите от - ТУК!

Договор ОП-05-5 може да изтеглите от - ТУК!

Платежно нареждане може да изтеглите от - ТУК!

Платежно нареждане може да изтеглите от - ТУК!

Платежно нареждане може да изтеглите от - ТУК!

Договор ОП-05-6 може да изтеглите от - ТУК!

Платежно нареждане  може да изтеглите от - ТУК!

Платежно нареждане  може да изтеглите от - ТУК!

Платежно нареждане  може да изтеглите от - ТУК!

Договор ОП-05-7 може да изтеглите от - ТУК!

Платежно нареждане може да изтеглите от - ТУК!

Платежно нареждане може да изтеглите от - ТУК!

Платежно нареждане може да изтеглите от - ТУК!

Договор ОП-05-8 може да изтеглите от - ТУК!

Платежно нареждане може да изтеглите от - ТУК!

Платежно нареждане може да изтеглите от - ТУК!

Платежно нареждане може да изтеглите от - ТУК!
Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново