Процедура по договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП с предмет: "Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обект: "Модулна пречиствателна станция за отвеждане на води с довеждаща инфраструктура и заустване - с. Стоб, О

ПОКАНА


За участие в процедура по договаряне без обявление по реда на чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП с предмет: „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обект: „Модулна пречиствателна станция за отвеждане на води с довеждаща инфраструктура и заустване — с.Стоб, Община Кочериново "

Поканата може да изтеглите от ТУК!

Решението може да изтеглите от ТУК!

Доклад във връзка със заповед №РД-01-05 511/06.11.2014г. от 06.11.2014 г. на кмета на Община Кочериново за назначаване на комисия за провеждане на процедура за договаряне без обявление с предмет: "Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обект: "Модулна пречиствателна станция за отвеждане на води с довеждаща инфраструктура и заустване - с.Стоб, Община Кочериново" . Пълния текст на доклада може да изтеглите от ТУК!

Решение за изпълнение - ТУК!

Последно променен на Вторник, 10 Февруари 2015 21:39