Процедура по договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП с предмет: "Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обект: "Изграждане на пречиствателно съоръжение за отпадни води, с. Мурсалево, Община Кочериново"

ПОКАНА


За участие в процедура по договаряне без обявление по реда на чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП с предмет: „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обект: „Изграждане на пречиствателно съоръхсение за отпадни води, с.Мурсалево, Община Кочериново "

Поканата може да изтеглите от ТУК!

Решението може да изтеглите от ТУК!

Доклад за резултатите от проведено договаряне от Комисията, назначена със Заповед № РД-01-05-512/06.11.2014 г на кмета на Община Кочериново, в процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление с предмет: "Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обект "Изграждане на пречиствателно съорчжение за отпадни води, с. Мурсалево, Община Кочериново". - ТУК!

Решение за изпълнение - ТУК!

Решения за прекратяване - ТУК!


Последно променен на Сряда, 08 Април 2015 13:44