Публична Покана - "Упражняване на строителен надзор върху строително-монтажни работи по проекти на Община Кочериново, одобрени за финансиране от ПРСР 2007-2013."

Публична покана с предмет: "Упражняване на строителен надзор върху строително-монтажни работи по проекти на Община Кочериново, одобрени за финансиране от ПРСР 2007-2013.
Нужните документи може да изтеглите от следните линкове:
1. Публична покана - ТУК!
2. Указания за участие - ТУК!
3. Технически спецификации - ТУК!
4. Методика - ТУК!
5. Образци - ТУК!

6. Протокол Документ - ТУК!

Последно променен на Вторник, 10 Февруари 2015 21:39