www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Процедури по ЗОП

Процедура чрез събиране на оферти с обява по ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии: "Дупница-Фролош-Дупница" и "Дупница-Крумово-Дупница".

  • ПДФ

Обява може да изтеглите от - ТУК!19.07.2017

Документация може да изтеглите от - ТУК!19.07.2017

Образци може да изтеглите от - ТУК!19.07.2017

Проект на договор може да изтеглите от - ТУК!19.07.2017

Обява образец може да изтеглите от - ТУК!19.07.2017

27.07.2017


Информация за удължаване на срока за подаване

на оферти може да изтеглите от - ТУК!

Протокол на комисията може да изтеглите от - ТУК! 03.08.2017

Последно променен на Четвъртък, 03 Август 2017 13:07

Обществена поръчка за избор на изпълнител чрез провеждане на публично състезание с предмет: "Ремонт на общинска инфраструктура (улична и пътна мрежа и съоръжения към тях) на територията на Община Кочериново за 2017 г.

  • ПДФ

Документация за участие може да изтеглите от - ТУК!09.05.2017

Обявление може да изтеглите от - ТУК!09.05.2017

Решение за откриване може да изтеглите от - ТУК!09.05.2017

Документация за участие утвърдил може да изтеглите от - ТУК!09.05.2017

Разяснение по документацята за участие

може да изтеглите от - ТУК!18.05.2017

Разяснение по документацята за участие

може да изтеглите от - ТУК!31.05.2017

29.06.2017


Протокол 1 може да изтеглите от - ТУК!

Съобщение за отваряне на цени може да изтеглите от - ТУК!18.08.2017

Оценка на технически предложения може да изтеглите от - ТУК!18.08.2017

13.09.2017Протокол 2 може да изтеглите от - ТУК!

Протокол 3 може да изтеглите от - ТУК!13.09.2017

Протокол 4 може да изтеглите от - ТУК!13.09.2017

Решение за класиране на участниците и определяне

на изпълнител може да изтеглите от - ТУК!13.09.2017

Доклад от работата на комисишта

може да изтеглите от - ТУК!13.09.2017

Обществена поръчка с предмет : „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии : Дупница -Фролош - Дупница" и „Дупница-Крумово - Дупница" по транспортна схема на междуобщински автобусни линии, съгласно маршрутни разписания

  • ПДФ

Документация за участие мозже да изтеглите от - ТУК!20.03.2017

Обявление може да изтеглите от - ТУК!20.03.2017

Решение за откриване може да изтеглите от - ТУК!20.03.2017

Проект на договора може да изтеглите от - ТУК!20.03.2017

Образци може да изтеглите от - ТУК!20.03.2017

Протокол на комисията може да изтеглите от - ТУК!28.04.2017

Съобщение за отваряне на цени може да изтеглите от - ТУК!28.04.2017


Протокол на №2 на комисията може да изтеглите от - ТУК!10.05.2017

Решение за определяне на изпълнител може да изтеглите от - ТУК!10.05.2017

Решение за прекратяване може да изтеглите от - ТУК!26.06.2017


Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Закупуване на специализирано превозно средство" по проект "Подкрепа за достоен живот на лица в неравностойно положение" по Договор № BG05M9OP001-2.002-0297-C01

  • ПДФ

Обява може да изтеглите от - ТУК!

Документация за участие  може да изтеглите - ТУК!

Документация за участие утвърдил може да изтеглите от -ТУК!

Обява образец може да изтеглите от - ТУК!

Образци може да изтеглите от - ТУК!

Техническа спецификация може да изтеглите от - ТУК!

Информация за удължаване на срока може да изтеглите от - ТУК!26.01.2017

Протокол  може да изтеглите от - ТУК!20.02.2017


Протокол може да изтеглите от - ТУК!24.02.2017

Протокол може да изтеглите от - ТУК!02.03.2017

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Закупуване на специализирано превозно средство" по проект "Подкрепа за достоен живот на лица в неравностойно положение" по Договор № BG05M9OP001-2.002-0297-C01 от 28.09.2016 г.

  • ПДФ

Обява може да изтеглите от - ТУК!

Образци може да изтеглите от - ТУК!

Техническа спецификация може да изтеглите от - ТУК!

Обява образец може да изтеглите от - ТУК!

Документация за участие може да изтеглите от - ТУК!

Документация за участие утвърдил може да изтеглите от - ТУК!

Отговор на запитване може да изтеглите от - ТУК!

Съобщение за прекратяване може да изтеглите от - ТУК!Още статии...

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново