www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Актуализиране на “Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново” относно регламентиране на техническа такса за издаване на разрешително за таксиметрови превози на пътници с леки автомобил

  • ПДФ

До Общински съвет
Гр. Кочериново

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Иван Минков – Кмет на община Кочериново

ОТНОСНО: Актуализиране на “Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново” относно регламентиране на техническа такса за издаване на разрешително за таксиметрови превози на пътници с леки автомобили

ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

До настоящия момент Общински съвет - Кочериново не е регламентирал размера на техни-ческата такса за издаване на разрешително за таксиметрови превози на пътници с леки автомобили. Таксата е необходима за покриване на административните разходи относно труд и консумативи, свързани с приемане, обработване и разглеждане на необходимите документи, както и издаване на самото разрешително.

С оглед на гореизложеното, на основание чл. 21,ал.1,т.7, чл.21,ал.2 и чл.27,ал.2,4,5 от ЗМСМА, моля Общинският съвет да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Общински съвет - гр. Кочериново актуализира “Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново”, както следва:
Към Глава Трета / Цени на неуредени със закон услуги, оказвани или предоставяни от общината на физически и юридически лица/, чл. 46, се добавя т. 55  с текст:
Техническа такса за издаване на разрешително за таксиметрови превози на пътници с леки автомобили – 20 лв.

22.12.2011 г.                                                                  ВНАСЯ:
гр.Кочериново                                                                             Кмет на община Кочериново : …………………..
                                                                                                                                                           / И. Минков /

Последно променен на Неделя, 25 Декември 2011 18:08

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново