www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Допълване на Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на община Кочериново

  • ПДФ

ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛСКА

до
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД КОЧЕРИНОВО
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА


От Иван Симеонов Минков-Кмет на община Кочериново

Относно: Допълване на Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на община Кочериново

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА СЪВЕТНИЦИ,

Във връзка с увеличаване на популацията на безстопанствени кучета на територията на община Кочериново и осигуряване на благоприятни условия за отглеждането им, предлагам Общинският съвет да вземе следното решение за допълване на Наредбата за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на община Кочериново:
1 .Към чл. 11 от посочената наредба да бъдат добавени:
/1/ При отглеждане на кучета на открито задължително се осигурява колиба, която се оразмерява така, че кучето да може да се движи изправено вътре в нея без затруднения и да ляга в цялата си дължина.
/2/ Ако движението на кучето е ограничено от клетка или ограден вътрешен двор, размерите на ограденото пространство задължително са: - за кучета с височина до 50 см - 6 кв. м; за кучета с височина над 50 см - 9 кв. м. И в двата случая късата страна на ограденото пространство не трябва да е по-малка от две дължини на кучето или два метра. Към чл.З от Наредбата да бъде добавена:
/3/ Разрешава се отглеждането до два броя кучета / домашни любимци/ и до пет броя ловни кучета.
Чл.6, ал. 2 към Наредбата да бъдат променени като следва: /2/Общинска администрация гр.Кочериново води регистър, който съдържа следните реквизити:
1.    Номер и дата на регистрацията.
2.    Трите имена и постоянен адрес на собственика.
3.    Адрес, на който пребивава кучето.
4.    Порода, външни белези и име на кучето, съгласно ветеринарномедицинския паспорт.
5.    Цел за използване на кучето.
6.    Дата на кастрация на кучето (ако е извършена), удостоверена със съответния документ. 7.    Отпадане от регистрация и причини за това. 8. Платена такса, номер на квитанция, дата.

ЗА КМЕТ: ИВАН МИНКОВ

Коментари  

 
+1 # Kiril Nasev 2012-04-08 08:25
Уважаеми г.н. Иван Симеонов Минков,

Искам да ви поздрава за Издадената от вас наредба за пределите на община Кочериново свъразна с регистрация, кастрация и такса за стопанствените кучета.

Надявам се, че жителите в пределите на общината спазват наредбите ви и че се извършват нужните проверки за да следи за тяхното изпълнение.

Успех в начинанията на вас и вашият екип.

С Уважение,

К Насев
Отговор | Цитиране | Цитиране
 

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново