Проект "Нови възможности за грижа"

1. Информация за Проект „Нови възможности за грижа” - документа може да изтеглите от ТУК!
2. Текущо изпълнение  Проект "Нови възможности за грижа" - документа може да изтеглите от ТУК!

Образци на документи:

Заявление за кандидатстване за "Личен асистент"   - документа може да изтеглите от ТУК!
Заявление за ползване на услугата "Личен асистент" - документа може да изтеглите от ТУК!
Приложение 1А към заявлението за социалната услуга "Личен асистент" - документа може да изтеглите от ТУК!

КЛАСИРАНЕ :

СПИСЪК НА ОЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ - документа може да изтеглите от ТУК!
СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТ - ПОТРЕБИТЕЛИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЕН МЕСЕЧ БЮДЖЕТ (в часове) - документа може да изтеглите от ТУК!

Последно променен на Понеделник, 21 Декември 2015 13:35