ЗАПОВЕД - 02.02.2017

Във връзка с писмо от Областен управител - гр. Кюстендил с вх. №РД-01-02-79/21.07.2016г. относно сигнал от Росен Малкочев за самосрутващи се сгради в с. Драгодан опасни за минаващите хора покрай тях, на 29.07.2016г. е извършена проверка от служители на община Кочериново от улицата към УПИ V-58, кв. 6 по плана на с. Драгодан /Горни Драгодан/, общ. Кочериново, собственост на н-ци на Димитър Н. Карпуски.

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!