Икономическа характеристика на Община Кочериново.

Икономическия анализ на община Кочериново показва следното.

Силни страни :
- Наличие на значителен дял земеделски земи, благоприятни за разстеневъдство и  животновъдство.
- Наличие на горски масиви, благоприятни за високоплонинско животновъдство и  дървопреработване.
- Добре развита шивашка промишленост в района
- Атрактивни природни дадености
- Добри транспортни и комуникационни връзки

Последно променен на Неделя, 15 Май 2011 21:21