www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

СЪОБЩЕНИЕ - във връзка с Писмо с Вх. № РД-01-24-174/19.07.2018 г. от „ВЕЦ СТОБИ” ЕООД

  • ПДФ

УВЕДОМЯВА:

Всички физически и юридически лица, че е разработена информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на МВЕЦ в УПИ III-644 в кв. 31 по плана на село Стоб, Община Кочериново, Област Кюстендил на промишлен водопровод собственост на „ВЕЦ СТОБИ” ЕООД,  захранващ с вода завода за целулоза и хартия, собственост на „Екотаб” АД село Бараково” с възложител „ВЕЦ СТОБИ” ЕООД, представлявано от управителя Димитър Стойков.

Пълният текст на съобщението може да изтеглите от ТУК!

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново