www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

СЪОБЩЕНИЕ - 30.11.2018г.

  • ПДФ

Във връзка с писмо с Вх. № РД-01-15-47/30.11.2018 г., и на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредбата за ОВОС, изм. и доп. ДВ, бр. 12/2016 г.), Община Кочериново

У В Е Д О М Я В А:

всички физически и юридически лица, че е разработена информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: „Проектиране и изграждане на анаеробна информация за разделно събрани биоразградими отпадъци за регионална система за управление на отпадъците Регион Благоевград“ от г-н Атанас Станкев Камбитов, Кмет на Община Благоевград, с адрес на управление: гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев - Македончето“ № 1

Подробна информация за Приложение № 2 за горецитираното инвестиционно предложение може да получите в стая № 1 на Общинска администрация гр. Кочериново  всеки работен ден от понеделник до петък от 08.30 до 17.00 часа в рамките на 14 (четиринадесет) дни, считано от 30.11.2018 г.

Писмени становища могат да се предоставят в указания срок в деловодството на Община Кочериново.

Общинска администрация

Последно променен на Петък, 30 Ноември 2018 15:48

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново