www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

СЪОБЩЕНИЕ - 26.09.2017г.

  • ПДФ

Общинска администрация  община Кочериново обявява, че на 23.10.2017 г. / понеделник/ от 14.00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет в сградата на Община Кочериново с административен адрес: гр. Кочериново, площад „3-ти март“ №1, ще се проведат ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ С ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА във връзка с предложеното допълване и изменение на чл.51, чл. 57 и чл. 58  от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Всички заинтересовани лица могат да правят предложения и становища по предложения проект  за допълване и изменение на чл.51, чл. 57 и чл. 58  от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество до изтичане на едномесечният срок от публикуване на Проекта за изменение заедно с мотивите на интернет страницата на ОбС Кочериново, извършено на 26.09.2017 г.

1. Докладна записка от Иван Минков - Кмет на община Кочериново относно: Допълване и изменение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - ТУК!
2. Мотиви относно допълнение и изменение в Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - ТУК!
3. Проект за допълване и изменение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - ТУК!
4. Справка за постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите предложения - ТУК!

Последно променен на Четвъртък, 26 Октомври 2017 13:28

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново