www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

СЪОБЩЕНИЕ

  • ПДФ

НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИВОТНОВЪДИТЕ И ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ОТГЛЕЖДАЩИ ЖИВОТНИ ЗА ЛИЧНИ НУЖДИ

Във връзка със Заповед № РД-01-05-420/18.11.2022 г. г. на Кмета на Община Кочериново относно превантивните мерки, който трябва да се спазват, с цел предотвратяване на Пътнотранспортни произшествия, Ви информираме следното:
1. При преминаване на пътищата от републиканската пътна мрежа, животните задължително да бъдат придружавани от пастир;
2. Придружаващите пастири да носят светлоотразителни жилетки;
3. При преминаване на пътищата от републиканската пътна мрежа, местата на преминаване да бъдат обозначени със запалени фенери.
4. Забранява се отглеждането на селскостопански животни в имоти граничещи с представителни обществени места и сгради, съоръжения и магистрали.
5. Забранява се оставянето на животните без надзор, както и свободното им придвижване /без придружител/ .
6. Забранява се собствениците да възлагат пашуването на селскостопански стада и животни на малолетни и непълнолетни пастири /лица, ненавършили 18 годишна възраст/.
7. Забранява се свободното пускане, без пастир или инсталиран електропастир, на всякакъв вид добитък в полските райони и в урбанизираните територии.
8. Забранява се придвижването на селскостопанските животни по улиците на населените места, освен ако няма друга възможност.
На нарушителите на Наредбата за реда и условията за отглеждане на животни на територията на община Кочериново, съгласно чл. 42 се налага глоба в размер от 50 до 500 лева, а при установено повторно нарушение (Нарушението е повторно, когато е извършено до една година от влизане в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид) – глоба в размер на 1000 лева.

От общинска администрация:

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

Изгледи от Община Кочериново