www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

СЪОБЩЕНИЕ

  • ПДФ

Във връзка с Писмо с Вх. № 807 (4)/24.03.2018 г. на основание чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка върху околната среда (Наредбата за ОВОС) Общинска администрация Кочериново
УВЕДОМЯВА
всички физически и юридически лица, че е разработена информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на винарска изба в имот с №№ 031033, 039057 и № 039045, землище на с. Стоб, община Кочериново, Област Кюстендил” от Михаил Гарванов, Управител на „Гама-СМ” ООД, с адрес на управление: Благоевград, бул. „Св. Св. Кирил и Методий”, № 29.
Подробна информация за Приложение №2 за горецитираното инвестиционно предложение може да получите в стая №1 на Общинска администрация гр. Кочериново всеки работен ден от понеделник до петък от 08.30 до 17.00 часа в рамките на 14 (четиринадесет) дни, считано от 16.03.2018 г.
Писмени становища могат да се предоставят в указания срок в деловодството на Община Кочериново.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново