www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

СЪОБЩЕНИЕ 26.01.2017

  • ПДФ

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
№ BG05M9OP001-2.002-0297-С01 по проект „Подкрепа за  достоен живот на лица в неравностойно положение”

СЪОБЩЕНИЕ

Община Кочериново съобщава на заинтересованите граждани на общината, че връзка с изпълнение на Дейност 2: „Подбор и обучение на персонала за предоставяне на услугите” от Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0297-С01 от 28.09.2016г. за проект „Подкрепа за достоен живот на лица в неравностойно положение”,  финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г. на 27.01.2017 г.  от 9.00 ч. в стая № 17 „Заседателна зала”  в сградата на община Кочериново, на адрес гр.Кочериново, пл. „Трети март” № 1  ще бъде проведено интервю с кандидатите за лични асистенти и домашни помощници, подали документи в периода 16.01.2017 – 26.01.2017 г.

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново