www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

СЪОБЩЕНИЕ - прием на документи за потребители и лични асистенти/ домашни помощници по Проект „Подкрепа за достоен живот на лица в неравностойно положение”

  • ПДФ

Община Кочериново обявява прием на документи за потребители и лични асистенти/ домашни помощници по Проект  „Подкрепа за достоен живот на лица в неравностойно положение”, финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0297-С01 по процедура BG05M9OP001-2.002  „Независим живот”. Проекта се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., като основната му цел е подобряване качеството на живот и достъпа до интегрирани междусекторни услуги на хора с увреждания и възрастни над 65 г. в Община Кочериново със затруднения в обслужването си за преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността.
Потребители на социалната услуга могат да бъдат:
Лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване над 65 г., както и деца, живущи на територията на община Кочериново, които поради причини от здравословен характер са поставени в социална изолация;
Възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване, които поради причини от различен характер не са в състояние сами да организират бита си и да поддържат хигиена в дома си.

Пълният текст на нужните документи може да изтеглите както следва:
1. Съобщение - ТУК!
2. Декларация -лични данни ЛА-ДП - ТУК!
3. Декларация -лични данни потребител - ТУК!
4. Заявление за потребител - ТУК!
5. Заявление за личен асистент-домашен помощник - ТУК!
5. Пълномощно - ТУК!

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново