Приложение №1 - Протокол устно заяваване

Приложение №1 към чл. 13, ал.4 от  Вътрешни правила за организация на административното обслужване в община Кочериново и съгласно чл.7, ал.2 от Наредбата за административно обслужване - ТУК!