Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!