www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени имоти с Решение № 362 на Министерски съвет от 12.06.2013 г. за изграждане на обект: АМ “Струма” Лот 2 „Дупница-Благоевград”, от км 322+000 до км 359+483,52 на територията на област Кюстендил

  • ПДФ

За улеснение на гражданите, експерти от Областна администрация Кюстендил ще приема на място в общините Бобов дол, Дупница, Бобошево и Кочериново заявления за изплащане на обезщетения на граждани по отчуждени имоти, по график:
•    Община Бобов дол – 04.07.2013 година /четвъртък/, от 10,00 до 16.30 часа в сградата на кметство село Големо село
•    Община Дупница – 04.07.2013 година/четвъртък/, от 10,00 до 16.30 часа в сградата на общинска администрация Дупница, Панорамна зала
•    Община Бобошево- 05.07.2013 година/петък/ от 10,00 до 16.30 часа в сградата на Читалище „Лоза“, малка зала
•    Община Кочериново 05.07.2013 година/петък/ от 10,00 до 16.30 часа в сградата на общинска администрация Кочериново, залата на общински съвет.

Собствениците или техните правоприемници могат да  подават заявления и на място в деловодството на Областна администрация Кюстендил, улица „Демокрация“44.

Необходими документи, които следва да бъдат представени:

1   Заявление по образец, може да го изтеглите от сайта на Областна администрация Кюстендил www.kn.government.bg, меню-Общинска Администрация, под меню Нормативни Документи;
1.    Копие от документ за собственост на отчуждения имот;
2.    Удостоверение от Агенцията по вписванията – оригинал, актуално;
3.    Актуална скица на имота съответстваща на доказателствата за собственост – за заявления подадени след 25.10.2013г.;
4.    Актуално удостоверение за наследници – оригинал – в случаите, когато имота е наследствен.
5.    Нотариално заверен договор за делба на обезщетението / в случай на няколко собственика или наследника/
6.     Нотариално заверено  пълномощно  от правоимащите  наследници за получаване на сумата от упълномощен заявител – в случаите, когато в решението на Министерския съвет е определено общо обезщетение за наследниците на бившия собственик, както и когато собственикът на  имота е починал след постановяване на решението за отчуждаване.
7.    Удостоверение за актуално състояние – за юридически лица, които не са регистрирани по Закона за търговския регистър и не са посочили ЕИК.
8. Актуално удостоверение от банка за банкова сметка, по която да бъде преведена сумата.

Заявлението може да изтеглите от ТУК!

Последно променен на Петък, 28 Юни 2013 07:12

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново