Мотиви към изготвяне на проект за изменение на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Кочериново

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!