Списък на класираните кандидати за ползване на услугата Личен асистент/Домашен помощник

1. Списък  на класираните кандидати за ползване на услугата Личен асистент - ТУК!
2. Списък  на класираните кандидати за ползване на услугата Домашен помощник - ТУК!