Възможности за привличане на инвестиции в Община Кочериново

Според проучване на GLOBAL RATINGS преспективата за развитие на Общината е стабилна. Дългосрочният кредитен рейтинг за местна и чужда валута е ВВ, а краткосрочния А-1. Общината има добри нива на ликвидност. С оглед сравнително добре развитата инфраструктора и наличието на демогравски потенциал възможностите за привличане на инвестиций са добри.

Последно променен на Неделя, 15 Май 2011 21:21