Социална характеристика на Община Кочериново

Според последното преброяване от 2011г. броя на населението е 5 158 бр. По голяма част от него е съсредоточена в гр. Кочериново и големите селища – Бараково, Мурсалево, Пороминово и Стоб.По малък демогравски потенциал имат селищата на запад от р. Струма – Боровец, Бураново, Драгодан, Крумово, Фролош, Цървище.

Общини

Население към 01.03.2001 г.

Население към 01.02.2011 г.

общо

мъже

жени

общо

мъже

жени

Кюстендил

162 534

79 371

83 163

135 664

66 324

69 340

Бобов дол

11 755

6 011

5 744

8 953

4 696

4 257

Бобошево

3 695

1 717

1 978

2 828

1 348

1 480

Дупница

51 471

25 089

26 382

44 615

21 672

22 943

Кочериново

6 607

3 155

3 452

5 158

2 461

2 697

Кюстендил

70 573

34 330

36 243

60 333

29 249

31 084

Невестино

4 466

2 151

2 315

2 771

1 385

1 386

Рила

3 844

1 886

1 958

2 859

1 407

1 452

Сапарева баня

8 981

4 479

4 502

7 540

3 792

3 748

Трекляно

1 142

553

589

607

314

293

По голяма част от него е съсредоточена в гр. Кочериново и големите селища – Бараково, Мурсалево, Пороминово и Стоб.По малък демогравски потенциал имат селищата на запад от р. Струма – Боровец, Бураново, Драгодан, Крумово, Фролош, Цървище. Преобладават възрастовите групи в трудоспособно и над трудоспособно население. Населението до 18-годишна възрас е 590 бр.

Общини

Население към 01.02.2011 г.

Общо

0 - 17

18 - 64

65+

Кюстендил

135 664

18 800

85 513

31 351

Бобов дол

8 953

1 154

5 676

2 123

Бобошево

2 828

260

1 515

1 053

Дупница

44 615

6 912

28 889

8 814

Кочериново

5 158

590

2 779

1 789

Кюстендил

60 333

8 332

38 724

13 277

Невестино

2 771

146

1 192

1 433

Рила

2 859

314

1 690

855

Сапарева баня

7 540

1 057

4 760

1 723

Трекляно

607

35

288

284

Икономически активното население е около 45%. Броя на заетите лица в трудова дейност е 2 278 души, което е 4,23 % спрямо заетите в Кюстендилска област. Най ниска е заетоста в индустрията, по- висока е в сферата на търговията, услугите и селското стопанство. Равнището на безработицата е почти до средното за страната.

Последно променен на Неделя, 15 Май 2011 21:20