www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Информация за предстояща пресконференция и официална церемания „Първа копка„ по проект № BG16M1OP002-2.010-0047 „Рекултивация на общинско депо за неопасни твърди битови отпадъци, находящо се в землището на с. Бараково, община Кочериново“.

  • ПДФ

Проект № BG16M1OP002-2.010-0047  „Рекултивация на общинско депо занеопасни твърди битови отпадъци, находящо се в землището на с. Бараково, община Кочериново“

Финансиран по Оперативна програма „Околна среда”, съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейски съюз по Процедура № BG16M1OP002-2.010  „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“.

ПОКАНА

ЗА НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ И
ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ПЪРВА КОПКА”

Кметът на Община Кочериново господин Иван Минков и неговият екип, има удоволствието да Ви покани на  събитията, за започване на строителството по проект № BG16M1OP002-2.010-0047  „Рекултивация на общинско депо за не опасни твърди битови отпадъци, находящо се в землището на с. Бараково, община Кочериново“, АДБФП с  регистрационен номер BG16M1OP002-2.010-0047-C01.
Събитията ще се проведат на 08.09.2022 г.

Началната пресконференция ще се проведе от  10:00. часа, в залата на Общинска администрация – Кочериново, етаж 1, на адрес: пл. „Трети март” № 1, гр. Кочериново.

Официалната церемонията ще се състои на 11:00 часа, местността „Махалата“, землището на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил.

Кмет на община Кочериново – Иван Минков
Екип за управление на проекта

www.eufunds.bg

ДНЕВЕН РЕД
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ И
ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ПЪРВА КОПКА”

проект № BG16M1OP002-2.010-0047  „Рекултивация на общинско депо за неопасни твърди битови отпадъци, находящо се в землището на с. Бараково, община Кочериново“, АДБФП с  регистрационен номер BG16M1OP002-2.010 -0047-C01, финансиран по Оперативна програма „Околна среда”, съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейски съюз по Процедура № BG16M1OP002-2.010  „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“.

Дата и час на провеждане на началната пресконференция

08.09.2022 г., 10:00 ч.

Място провеждане на началната пресконференция

зала на Общинска администрация – Кочериново, етаж 1, на адрес: пл. „Трети март” № 1, гр. Кочериново

Посрещане и регистрация на участниците в пресконференцията

 

09:45 - 10:00

Водещият приветства аудиторията, представя официалните гости и обявява началото на събитието

 

10:00- 10:05

Приветствия

          10:05 – 10:10

Презентация на дейностите по проекта

 

10:10 – 10:30

Кафе пауза

10:30 – 10:45

Закриване на пресконференцията от водещия

 

10:45

Дата и час на провеждане на официалната церемония „Първа копка”

08.09.2022 г., 11:00 ч.

Място на провеждане:

Местността „Махалата“, землището на с. Бараково, община Кочериново

Водещият приветства присъстващите и обявява началото на церемонията

11:00 – 11:05

Първа копка

11:05- 11:15

Закриване на официалната церемония „Първа копка”

11:15 - 11:20

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ И  ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ ПЪРВА КОПКА”

Община Кочериново  ще проведе начална  пресконференция и официална церемания „Първа копка„ по проект № BG16M1OP002-2.010-0047  „Рекултивация на общинско депо за неопасни твърди битови отпадъци, находящо се в землището на с. Бараково, община Кочериново“
Събитията се организират и реализират по проект  „Рекултивация на общинско депо за неопасни твърди битови отпадъци, находящо се в землището на с. Бараково, община Кочериново“ финансиран, чрез АДБФП с  регистрационен номер BG16M1OP002-2.010-0047-C01 по Оперативна програма „Околна среда”, съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейски съюз по Процедура № BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“.

Дата, час и място на провеждане на събитията:
 
Провеждане на начална пресконференция на 08.09.2022г от 10:00 часа в залата на Общинска администрация – Кочериново, етаж 1, на адрес: пл. „Трети март” № 1, гр. Кочериново

Провеждане на официалната церемония „Първа копка“ на 08.09.2022 г. от 11:00 часа -  местността „Махалата“, землище на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил.

1. Информация

2. Дневен ред

3. Покана

Последно променен на Сряда, 07 Септември 2022 13:27

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

Изгледи от Община Кочериново