www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Справка за постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите предложения, по повод предложения проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Кочериново

  • ПДФ
Справка за постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите предложения, по повод предложения проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Кочериново, с оглед разпоредбите на чл. 26 от Закона за нормативните актове

На основание чл. 26, ал. 5 от ЗНА Общинска администрация при Община Кочериново, публикува настоящата справка. 

Общинска администрация обявява, че от 20.07.2018 г. включително до /20.08.2018 г./, и на проведените ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ С ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА  не са  пос-тъпили предложения за гореописаната наредба във връзка с направения проект за наредба от вносителя, публикуван на Интернет страницата на общината относно чл. 34, ал. 3 ; чл. 36, ал. 1, 2, 3. 
Няма неприети предложения.

23.08.2018 г.                 Изготвил справката: К. Селска
                        Мл. експерт „Еколог”

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново