www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ

  • ПДФ

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ /МКБППМН/ В
ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

МКБППМН  е създадена със заповед на кмета на общината и осъществява социално превантивната дейност на територията на община Кочериново,издирва и установя съвместно с ДПС  и ДСП  малолетните и непълнолетните,които се нуждаят от помощ и вземат мерки за тяхната социална защита и развитие , съгл. чл. 10 от ЗБППМН, подпомага родителите ,които срещат затруднения при възпитанието на децата си, ,налага възпитателни мерки за извършени противообществени прояви, извършва превантивна дейност  за предотвратяване на  такива прояви.

МЕРОПРИЯТИЯ:
От началото на  2017 година МК  е провела  четири редовни заседания , участвала е  в  две проверки  в  питейни заведения и  инициирала среща с  управителите  на тези  заведения, не е  образувала  възпитателни дела  срещу малолетни и непълнолетни лица ,поради липса на  сигнали за извършени  противообществени прояви,  членове на комисията са участвали  в дейности по  обхващане на подлежащите на задължително обучение  деца , участвала е   в заседания на педагогическия съвет на СУ  гр. Кочериново и срещи на родителските активи ,  провела е среща с ученици и  родители от ромската общност за деца застрашени от отпадане от образователния процес , организирала е   информационна среща  с ученици от  ромски етнос за участие в програми  за продължаване на образованието им и професионалното им ориентиране.
Дейности по превенция на противообществените  прояви на малолетните и непълнолетни лица :
11.01. 2017 г.Отбелязан  Световният ден на думата „Благодаря”.
01.03.2017г. Изложба на мартенички изработени от деца
04.04.2017 г. Дискусия  с младежи роми  и доброволци от Младежка  фондация „Арете”.
04.04.2017 г.  Засаждане на  дървета  с ученици от 5-8 клас  под ръководството и съдействието на ТП на ДГС гр. Рила
06.04.2017 г.  Отбелязване на седмицата на гората -съвместна инициатива  с ПП”Рилски манастир” – посещение на  Посетителски център , проведени занимателни игри и състезания с ученици.
м. май 2017 г. Участие в организирана от СУ гр. Кочериново презентация и  дискусия на тема „Ранни бракове” с ученици   роми.
26 .06.2017 г. Разпространени  информационни материали на тема „Наркотици и  опасности” във връзка с  международния  ден за борба  със злоупотребата  и нелегалния трафик на наркотици


НОВИНИ: /ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ/
МКБППМН  организира  ЛЯТНА ДЕТСКА АКЕДЕМИЯ –„ ЛЯТО 2017”
Всички желаещи деца  могат безплатно да посетят  организираните от комисията  дейности  ,както следва.
Клуб „Опознай България”  -  понеделник   13.00  до 14 часа
Клуб „Всезнайко  „ – вторник и  четвъртък  14.00 – 15.00 часа
Клуб  „ Млад шахматист” – сряда и четвъртък – 13.00 – 16 .00 часа
Развлекателни игри и забавления  за деца в риск -  петък  от 14.00 до 16.00 часа.
На разположение на децата е   тенис маса ,находяща се във входа на читалище„Пробуда -1919” гр. Кочериново – от понеделник до петък  от 9.00 ч.до 16.00 часа
Всички  желаещи деца  могат да посетят Глобалната библиотека на  читалището всеки  работен ден от 9.00 ч.  до 17 .00 часа.
Място на провеждане  на дейностите – Приемната на МКБППМН в Читалище „Пробуда -1919” гр. Кочериново, пл. „Трети март” № 1,
Телефон  за връзка : 07053 2073 и 07053 2042
Начало и край на академията – от 12 юли 2017 г. до 18  август  2017 г.

Последно променен на Вторник, 11 Юли 2017 20:22

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

Изгледи от Община Кочериново