www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Повишаване квалификацията на служителите в Община Кочериново

  • ПДФ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
на обществена поръчка с предмет:

„Дейности за информация и публичност по проект: А12-22-160 от 21.05.2013 г. „Повишаване квалификацията на служителите в Община Кочериново, чрез провеждане на обучения за допълнителни компетентности”, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“

Моля изтеглете документите от ТУК!

Коментари  

 
0 # Milena Ivanova 2013-09-18 09:16
Интересувам се кога е крайният срок за получаване на офертите, тъй като не виждам да е упоменато
Отговор | Цитиране | Цитиране
 

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново