Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г.

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!