www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

СЪОБЩЕНИЕ - Относно: Приемане на „Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти - собственост на Община Кочериново”.

  • ПДФ
Общинска администрация  на община Кочериново обявява, че на 02.03. 2021 г. /вторник/ от 14.00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет в сградата на Община Кочериново с административен адрес: гр. Кочериново, площад „3-ти март“ №1, ще се проведат ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ С ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА във връзка с предложения проект за приемане на „Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти - собственост на община Кочериново”.

Всички заинтересовани лица могат да правят предложения и становища по предложения проект:  

1.    По време на публичното обсъждане;
2.    До изтичане на 30-дневния срок от публикуване на Проекта за изменение заедно с доклада и мотивите на интернет страницата на Община Кочериново, извършено на 04.02.2021 г.   
Предложенията може да се депозират на място в деловодството или да изпращат по пощата или на електронен адрес както следва:
п.к. 2640
Гр. Кочериново
Пл. „Трети март” №1
Община Кочериново

E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Общинска администрация

1. Доклад - Относно: Приемане на „Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти - собственост на Община Кочериново”.
2. Мотиви - Относно: „Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти - собственост на Община Кочериново”.
3. Проект на „Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти - собственост на Община Кочериново”.
4. Справка за постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите предложения.

Последно променен на Вторник, 09 Март 2021 20:26

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

Изгледи от Община Кочериново