www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Нормативни документи

СЪОБЩЕНИЕ

  • ПДФ

Общинска администрация  община Кочериново обявява, че на 27.08.2018 г. /понеделник/ от 14.00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет в сградата на Община Кочериново с административен адрес: гр. Кочериново, площад „3-ти март“ №1, ще се проведат ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ С ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА във връзка с предложеното изменение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с об-щинско имущество.
Всички заинтересовани лица могат да правят предложения и становища по предложения проект  за допълване и изменение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество до изтичане на едномесечният срок от публикуване на Проекта за изменение заедно с мотивите на интернет страницата на ОбС Кочериново, извършено на 01.08.2018 г.

1. Доклад - Относно: Изменение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. - ТУК!
2. Мотиви - Относно: Изменение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. - ТУК!
3. Проект на Изменение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. - ТУК!
4. Справка за постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите предложения - ТУК!

Последно променен на Неделя, 02 Септември 2018 07:20

Проект на нормативен акт наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Кочериново

  • ПДФ

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация  община Кочериново обявява, че на 25.06.2018 г. / понеделник/ от 14.00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет в сградата на Община Кочериново с административен адрес: гр. Кочериново, площад „3-ти март“ №1, ще се проведат ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ С ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА във връзка с предложеното приемане на   Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Кочериново.
Всички заинтересовани лица могат да правят предложения и становища по предложения проект  за Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Кочериново по време на публичното обсъждане  и до изтичане на едномесечният срок от публикуване на проекта за нормативен акт заедно с мотивите на интернет страницата на ОбС Кочериново, извършено на 30.05.2018 г.    
Предложенията може да се изпращат и по пощата или на електронната поща на адрес:
Адрес:п.к.2640
Гр.Кочериново
Пл. „Трети март” №1
Община Кочериново

E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Общинска администрация

1. Доклад - Относно: Приемане на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Кочериново - ТУК!
2. Мотиви - Относно: Приемане на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Кочериново - ТУК!
3. Проект на  Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Кочериново - ТУК!

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община Кочериново

  • ПДФ

1. Проект
2. Доклад
3. Мотиви
4. Съобщение
5. Справка на постъпилите предложения заедно с обосновка на неприетите предложения.

Последно променен на Понеделник, 03 Юли 2017 10:44

Изменение и допълване на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Кочериново

  • ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново

  • ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново