www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Нормативни документи

СЪОБЩЕНИЕ - 30.11.2018г.

  • ПДФ

Общинската администрация  на община Кочериново обявява, че на 27.12.2018 г. /четвъртък/ от 14.00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет в сградата на Община Кочериново с административен адрес: гр. Кочериново, площад „3-ти март“ №1, ще се проведат ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ С ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА във връзка с предложеното Допълнение и изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Кочериново във връзка с измененията в ЗМДТ, постановени чрез § 39 на ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане /ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г.

Всички заинтересовани лица могат да правят предложения и становища по предложения проект за Допълнение и изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Кочериново

1. По време на публичното обсъждане 

2. До изтичане на едномесечният срок от публикуване на Проекта за изменение заедно с мотивите на интернет страницата на Община Кочериново, извършено на 30.11.2018 г. Предложенията може да се изпращат и по пощата или на електронната поща на адрес:

п.к.2640
Гр. Кочериново
Пл. „Трети март” №1, Община Кочериново

E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Общинска администрация

1. Доклад - Относно: Допълнение и изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Кочериново

2. Мотиви - Относно: Допълнение и изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Кочериново

3. Проект за Допълнение и изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Кочериново

Последно променен на Петък, 30 Ноември 2018 12:15

СЪОБЩЕНИЕ - 15.11.2018г.

  • ПДФ

Общинска администрация  община Кочериново обявява, че на 04.12.2018 г. /вторник/ от 14.00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет в сградата на Община Кочериново с административен адрес: гр. Кочериново, площад „3-ти март“ №1, ще се проведат ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ С ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА във връзка с предложеното Изменение и допълване на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново във връзка с предприемане на мерки за актуализиране на административните услуги в Административния регистър, приети с Решение №704 от 5 октомври 2018 г. на Министерския съвет, с което се одобрява пакет от мерки за промяна и подобряване на административното обслужване за гражданите и бизнеса.
Всички заинтересовани лица могат да правят предложения и становища по предложения проект  за изменение и допълване на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново:
1.    По време на публичното обсъждане
2.    До изтичане на едномесечният срок от публикуване на Проекта за изменение заедно с мотивите на интернет страницата на Община Кочериново, извършено на 15.11.2018 г.     Предложенията може да се изпращат и по пощата или на електронната поща на адрес:
п.к.2640
Гр. Кочериново
Пл. „Трети март” №1
Община Кочериново

E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Общинска администрация

1. Доклад - Относно: Изменение и допълване на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново

2. Мотиви - Относно: Изменение и допълване на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново

3. Проект за Изменение и допълване  на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново

СЪОБЩЕНИЕ

  • ПДФ

Общинска администрация  община Кочериново обявява, че на 27.08.2018 г. /понеделник/ от 14.00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет в сградата на Община Кочериново с административен адрес: гр. Кочериново, площад „3-ти март“ №1, ще се проведат ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ С ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА във връзка с предложеното изменение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с об-щинско имущество.
Всички заинтересовани лица могат да правят предложения и становища по предложения проект  за допълване и изменение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество до изтичане на едномесечният срок от публикуване на Проекта за изменение заедно с мотивите на интернет страницата на ОбС Кочериново, извършено на 01.08.2018 г.

1. Доклад - Относно: Изменение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. - ТУК!
2. Мотиви - Относно: Изменение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. - ТУК!
3. Проект на Изменение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. - ТУК!
4. Справка за постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите предложения - ТУК!

Последно променен на Неделя, 02 Септември 2018 07:20

Проект на нормативен акт наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Кочериново

  • ПДФ

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация  община Кочериново обявява, че на 25.06.2018 г. / понеделник/ от 14.00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет в сградата на Община Кочериново с административен адрес: гр. Кочериново, площад „3-ти март“ №1, ще се проведат ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ С ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА във връзка с предложеното приемане на   Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Кочериново.
Всички заинтересовани лица могат да правят предложения и становища по предложения проект  за Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Кочериново по време на публичното обсъждане  и до изтичане на едномесечният срок от публикуване на проекта за нормативен акт заедно с мотивите на интернет страницата на ОбС Кочериново, извършено на 30.05.2018 г.    
Предложенията може да се изпращат и по пощата или на електронната поща на адрес:
Адрес:п.к.2640
Гр.Кочериново
Пл. „Трети март” №1
Община Кочериново

E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Общинска администрация

1. Доклад - Относно: Приемане на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Кочериново - ТУК!
2. Мотиви - Относно: Приемане на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Кочериново - ТУК!
3. Проект на  Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Кочериново - ТУК!

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община Кочериново

  • ПДФ

1. Проект
2. Доклад
3. Мотиви
4. Съобщение
5. Справка на постъпилите предложения заедно с обосновка на неприетите предложения.

Последно променен на Понеделник, 03 Юли 2017 10:44

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново