СПИСЪК на ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ към ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.КОЧЕРИНОВО

СПИСЪК на ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ към ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.КОЧЕРИНОВО

С П И С Ъ К
на
ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ към ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.КОЧЕРИНОВО

1.  Комисия по общински финанси, данъци и такси, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми.
- Василка Стоименова Вонидова – председател
- Райчо Николов Калайджийски – член
-    Калин Сотиров Везенков – член

2.  Комисия по здравеопазване, образование, култура и вероизповедания.
-    Даниела Костадинова Миланова – председател
-    Румен Симеонов Янакиев – член
-    Николай Любомиров Гълъбов - член

3. Комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
-    Георги Благовестов Бучински – председател
- Георги Цветанов Ценев – член
- Василка Стоименова Вонидова – член

4. Комисия по труд и социална политика, опазване на обществения ред и човешките права, спорт, отдих и туризъм.
-    Георги Цветанов Ценев – председател
-    Божидар Михайлов Йосифов – член
- Райчо Николов Калайджийски – член

5. Комисия по опазване на околната среда и рационално използване на природните ресурси.
-    Слави Драганов Христов – председател
- Николай Любомиров Гълъбов – член
- Даниела Костадинова Миланова – член

6. Комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
- Николай Любомиров Гълъбов – председател
-   Ивайло Димитров Илиев – член
- Георги Благовестов Бучински – член

Променени във връзка с:
Решение №7 от Протокол № 3 / 04.12.2015г. на ОбС – Кочериново

Последно променен на Сряда, 16 Декември 2015 09:41