www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Изнесени Приемни

  • ПДФ

ГРАФИК НА ИЗНЕСЕНИ ПРИЕМНИ НА КМЕТА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

В СИЛА ОТ 01.07.2016 ГОДИНА

Населено място

дата

час

с.Стоб

Всеки първи четвъртък от месеца

от 10.00 часа до 12.00 часа

с. Пороминово

Всеки първи четвъртък от месеца

от 13.00 часа до 15.00 часа

с. Бараково

Всеки втори четвъртък от месеца

от 10.00 часа до 12.00 часа

с. Мурсалево

Всеки втори четвъртък от месеца

от 13.00 часа до 15.00 часа

с. Крумово

Всеки трети четвъртък от месеца

от 9.30 часа до 10.45 часа

с. Бураново

Всеки трети четвъртък от месеца

от 11.00 часа до 12.30 часа

с. Боровец

Всеки трети четвъртък от месеца

от 13.30 часа до 15.00 часа

с. Фролош

Всеки четвърти четвъртък от месеца

от 9.30 часа до 10.45 часа

с. Цървище

Всеки четвърти четвъртък от месеца

от 11.00 часа до 12.30 часа

с. Драгодан

Всеки четвърти четвъртък от месеца

от 13.30 часа до 15.00 часа

Приемните са в кметствата на населеното място. Записвания на граждани за срещи по населени места при кметския наместник на населеното място!

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

Изгледи от Община Кочериново