ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - Изменение и допълване на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кочериново

Файла може да бъде изтеглен от ТУК!