ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От Иван Минков - Кмет на община Кочериново
ОТНОСНО: Изменение в Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Кочериново.

Файла може да бъде изтеглен от ТУК!