Длъжностно лице, отговарящо за предоставяне на ДОИ

Длъжностно лице, което отговаря за предоставяне на обществена информация  в община Кочериново чрез издаване на решение, оформено като Заповед, е кмета на община Кочериново.
Служител, който приема заявленията за достъп до обществена информация, подготвя проект за решение по тях, който се предоставя на кмета на общината, предоставя информацията съгласно издадената заповед и оформя/подписва протоколите за получаване на достъп до информация, е директора на дирекция Административно правно информационно обслужване, управление на собствеността и хуманитарни дейности.

Последно променен на Вторник, 19 Януари 2016 20:58