www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ПОКАНА

  • ПДФ

 

П О К А Н А

Публично обсъждане на проекта за Бюджет 2014 год.

на Община Кочериново

На основание чл. 84, ал.1 и ал.2 от ЗПФ и чл. 29, ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне, приемане , изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Кметът на община Кочериново Иван Минков кани жителите на общината на ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТО-БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОДИНА.

Уважаеми съграждани,

Предстои приемането на бюджета на община Кочериново за 2014 година. Това трябва да става след широко обществено обсъждане с местната общност, затова Ви каним да участвате в общественото обсъждане на проекта на бюджета на община Кочериново за 2014 година.

Обсъждането ще се проведе на 29.11.2013 година от 16.00 часа в заседателната зала на община Кочериново

От общинска администрация

 

Последно променен на Четвъртък, 21 Ноември 2013 13:00

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

Изгледи от Община Кочериново