Списък на лицата, подали декларации

Списък на служителите и органи на изпълнителната власт, подали декларации по ЗПУКИ -  2011/2012/2013г.

1.   Иван Минков - по чл. 12,т.1 и чл.12,т.2 от ЗПУКИ
2.  Васил Стамболийски - по чл. 12,т.1 и чл.12,т.2 от ЗПУКИ
3.   Спиридон Качански - по чл. 12,т.1 и чл.12,т.2 от ЗПУКИ
4.   Благой Граховски - по чл. 12,т.1 и чл.12,т.2 от ЗПУКИ
5.   Виолета Райнова - по чл. 12,т.1 и чл.12,т.2 от ЗПУКИ
6.   Жулиета Лазова - по чл. 12,т.1 и чл.12,т.2 от ЗПУКИ
7. Илинка Маринова - по чл. 12,т.1 и чл.12,т.2 от ЗПУКИ
8. Красимира Мутафчийска - по чл. 12,т.1 и чл.12,т.2 от ЗПУКИ
9. Велко Христов - по чл. 12,т.1 и чл.12,т.2 от ЗПУКИ
10. Ивайло Велков - по чл. 12,т.1 и чл.12,т.2 от ЗПУКИ
11. Стоян Банчев - по чл. 12,т.1 и чл.12,т.2 от ЗПУКИ
12. Еленко Славев - по чл. 12,т.1, чл.12,т.2 и ч. 12, т.3 от ЗПУКИ
13. Надежда Златарска - по чл. 12,т.4 от ЗПУКИ
14. Елка Христова - по чл. 12,т.1 и чл.12,т.2 от ЗПУКИ
15. Мария Софкина – по чл. 12,т.1 и чл.12,т.2 от ЗПУКИ
16. Стефка Ичева – по чл. 12,т.1 и чл.12,т.2 от ЗПУКИ
17. Кирил Шияков – по чл. 12,т.1 и чл.12,т.2 от ЗПУКИ
18. Гергана Иванова  – по чл. 12,т.1 и чл.12,т2 от ЗПУКИ
19. Яница Дървенска – по чл. 12,т.1 и чл.12,т2 от ЗПУКИ
20. Кирил Михов  – по чл. 12,т.1 и чл.12,т2 от ЗПУКИ

21. Мариана Кирова  – по чл. 12,т.1 и чл.12,т2 от ЗПУКИ

22. Надежда Николова  – по чл. 12,т.1 и чл.12,т2 от ЗПУКИ

23 – Методи Ичев – по чл. 12,т.1 и чл.12,т2 от ЗПУКИ
24 – Лаза Георгиева – по чл. 12,т.1 и чл.12,т2 от ЗПУКИ
25 – Надя Димитрова – по чл. 12,т.1 и чл.12,т2 от ЗПУКИ
26 – Цветанка Стоянова – по чл. 12,т.1 и чл.12,т2 от ЗПУКИ

27 - Златка Янева – по чл. 12,т.1 и чл.12,т.2 от ЗПУКИ

28 - Бисерка Георгиева – по чл. 12,т.1 и чл.12,т.2 от ЗПУКИ

29 - Ася Луланова – по чл. 12,т.1 и чл.12,т.2 от ЗПУКИ

30 - Десислава Георгиева – по чл. 12,т.1 и чл.12,т.2 от ЗПУКИ

Списък на служителите и органи на изпълнителната власт, подали декларации по ЗПУКИ -  мандат 2015-2019 г.


1.    Благой Граховски
2.    Васил Стамболийски
3.    Велко Христов
4.    Виолета Райнова
5.    Георги Ставрев
6.    Иван Минков
7.    Илинка Маринова
8.    Кирил Калинков
9.    Надя Димитрова
10.    Робертино Киров
11.    Спиридон Качански
12.    Стойчо Стойчев
13.    Донка Игнатова
14.    Тома Ташков
15.    Вангел Аврамов
16.    Анна Михалкова
17.    Велко Христов

18.    Катя Селска

Последно променен на Четвъртък, 22 Декември 2016 22:20