www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Списък на лицата, подали декларации

  • ПДФ

Списък на служителите и органи на изпълнителната власт, подали декларации по ЗПУКИ -  2011/2012/2013г.

1.   Иван Минков - по чл. 12,т.1 и чл.12,т.2 от ЗПУКИ
2.  Васил Стамболийски - по чл. 12,т.1 и чл.12,т.2 от ЗПУКИ
3.   Спиридон Качански - по чл. 12,т.1 и чл.12,т.2 от ЗПУКИ
4.   Благой Граховски - по чл. 12,т.1 и чл.12,т.2 от ЗПУКИ
5.   Виолета Райнова - по чл. 12,т.1 и чл.12,т.2 от ЗПУКИ
6.   Жулиета Лазова - по чл. 12,т.1 и чл.12,т.2 от ЗПУКИ
7. Илинка Маринова - по чл. 12,т.1 и чл.12,т.2 от ЗПУКИ
8. Красимира Мутафчийска - по чл. 12,т.1 и чл.12,т.2 от ЗПУКИ
9. Велко Христов - по чл. 12,т.1 и чл.12,т.2 от ЗПУКИ
10. Ивайло Велков - по чл. 12,т.1 и чл.12,т.2 от ЗПУКИ
11. Стоян Банчев - по чл. 12,т.1 и чл.12,т.2 от ЗПУКИ
12. Еленко Славев - по чл. 12,т.1, чл.12,т.2 и ч. 12, т.3 от ЗПУКИ
13. Надежда Златарска - по чл. 12,т.4 от ЗПУКИ
14. Елка Христова - по чл. 12,т.1 и чл.12,т.2 от ЗПУКИ
15. Мария Софкина – по чл. 12,т.1 и чл.12,т.2 от ЗПУКИ
16. Стефка Ичева – по чл. 12,т.1 и чл.12,т.2 от ЗПУКИ
17. Кирил Шияков – по чл. 12,т.1 и чл.12,т.2 от ЗПУКИ
18. Гергана Иванова  – по чл. 12,т.1 и чл.12,т2 от ЗПУКИ
19. Яница Дървенска – по чл. 12,т.1 и чл.12,т2 от ЗПУКИ
20. Кирил Михов  – по чл. 12,т.1 и чл.12,т2 от ЗПУКИ

21. Мариана Кирова  – по чл. 12,т.1 и чл.12,т2 от ЗПУКИ

22. Надежда Николова  – по чл. 12,т.1 и чл.12,т2 от ЗПУКИ

23 – Методи Ичев – по чл. 12,т.1 и чл.12,т2 от ЗПУКИ
24 – Лаза Георгиева – по чл. 12,т.1 и чл.12,т2 от ЗПУКИ
25 – Надя Димитрова – по чл. 12,т.1 и чл.12,т2 от ЗПУКИ
26 – Цветанка Стоянова – по чл. 12,т.1 и чл.12,т2 от ЗПУКИ

27 - Златка Янева – по чл. 12,т.1 и чл.12,т.2 от ЗПУКИ

28 - Бисерка Георгиева – по чл. 12,т.1 и чл.12,т.2 от ЗПУКИ

29 - Ася Луланова – по чл. 12,т.1 и чл.12,т.2 от ЗПУКИ

30 - Десислава Георгиева – по чл. 12,т.1 и чл.12,т.2 от ЗПУКИ

Списък на служителите и органи на изпълнителната власт, подали декларации по ЗПУКИ -  мандат 2015-2019 г.


1.    Благой Граховски
2.    Васил Стамболийски
3.    Велко Христов
4.    Виолета Райнова
5.    Георги Ставрев
6.    Иван Минков
7.    Илинка Маринова
8.    Кирил Калинков
9.    Надя Димитрова
10.    Робертино Киров
11.    Спиридон Качански
12.    Стойчо Стойчев
13.    Донка Игнатова
14.    Тома Ташков
15.    Вангел Аврамов
16.    Анна Михалкова
17.    Велко Христов

18.    Катя Селска

Последно променен на Четвъртък, 22 Декември 2016 22:20

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

Изгледи от Община Кочериново