www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Пропусквателен режим подобрява организацията на работа и предоставяне на услуги в Община Кочериново

  • ПДФ

Нов пропускателен режем влезе в сила в сградата на Община Кочериново. Правилата, прилагани от 19.04.2016 г., засягат обслужването на граждани, което вече изцяло се извършва в намиращия се на партерния етаж Център за информация и услуги, където се подават и получават всички документи. Административното обслужване по модела „на едно гише” цели не само подобряване организацията на работа с граждани и фирми, но и по-качествено и бързо предоставяне на услуги. Пропусквателният режим изпълнява чл. 4, ал. 4 от Наредбата за административно обслужване, според който потребителите на административни услуги контактуват с администрацията чрез звеното за административно обслужване. Целта е да се избегне пряката връзка между потребителя и прекия изпълнител на услугата. Антикорупционната превантивна мярка е регламентирана в Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията, която общините са длъжни да прилагат.
Новите правила за достъп до общинската администрация ще гарантират безопасността на сградата и ще дадат възможност за  предотвратяване на инциденти. Пропусквателният режим ще повиши и контрола от страна на кмета към служителите от администрацията при изпълнението на задълженията им.

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

Изгледи от Община Кочериново