www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
ob-kocherinovo

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 01.06.2018 г с Протокол №9

Е-мейл Печат ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 01.06.2018 г с Протокол №9

СЪОБЩЕНИЕ - 11.06.2018г.

Е-мейл Печат ПДФ

Директорът на териториално поделение на НОИ съвместно с община Кочериново организира приемен ден за консултации, свързани с въпроси по пенсионно осигуряване, парични обезщетения за безработица и парични обезщетения за временна неработоспособност. Приемният ден ще се състои на 28.06.2018г. (четвъртък) от 10.00ч. в Заседателната зала (стая № 17) в Общинска администрация гр. Кочериново.

От общинска администрация

СЪОБЩЕНИЕ - 11.06.2018г.

Е-мейл Печат ПДФ

На вниманието на гражданите на община Кочериново
 
    Уважаеми съграждани,
 
Уведомяваме Ви ,че с писмо изх. № РД-04-1627-4/23.05.2018 г. на Областна дирекция „Земеделие” – Кюстендил е обявено настъпването на „Восъчна зрялост” на посевите от житни култури. Тази година на територията на община Кочериново с житни култури са засети общо         13 9200 декара, които предстои да бъдат ожънати, ето защо  във връзка с усложнената пожарна обстановка, ръководството на община Кочериново се обръща към земеделските производители, ръководителите на предприятия, ловци, туристи, пастири, горски работници и всички други граждани, развиващи дейност или просто пребиваващи сред природата, да спазват следните противопожарни правила:
 

Заповед на Югозападно държавно предприятие ДП ТП "Държавно горско стопанство Рилски манастир" за провеждане на открит конкурс за възлагане добив на дървесина от горски територии - общинска собственост, от Обект №3.

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Наредба за условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, оползотворяването и обезвреждането на битови, включително биоразградими, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Кочериново.

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново