www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 07.09.2018 г с Протокол №13

Е-мейл Печат ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 07.09.2018 г с Протокол №13

Последно променен на Понеделник, 17 Септември 2018 17:19

Kаталог на туристически обекти в област Кюстендил и Североизточен район за планиране

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

ОБЯВА - Уведомяваме Ви, че Дружеството "БИЛДИНГ СЪРВИЗ КОНСУЛТ" ЕООД, гр. Бургас, има следното инвестиционно предложение: изграждане на МВЕЦ "Крашевица"

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение от Атанас Станкев Камбитов - Кмет на Община Благоевград

Е-мейл Печат ПДФ

Инвестиционно предложение "Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събирани биоразградими отпадъци за регионална систама за управление на отпадъците на Регион Благоевград".
Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

СЪОБЩЕНИЕ - 10.09.2018г.

Е-мейл Печат ПДФ

Директорът на териториално поделение на НОИ съвместно с община Кочериново организира приемен ден за консултации, свързани с въпроси по пенсионно осигуряване, парични обезщетения за безработица и парични обезщетения за временна неработоспособност. Приемният ден ще се състои на 25.09.2018 г. (вторник) от 10.00ч. в Заседателната зала (стая № 17) в Общинска администрация гр. Кочериново.

От общинска администрация

ОБЯВЛЕНИЕ до заинтересованите лица и общественост на с. Стоб, общ. Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

„Рилана” ЕАД, гр. Благоевград, с адрес: гр. Благоевград, ул. „Пейо К. Яворов“ № 2 Д
СЪОБЩАВА


на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: Фирма „Рилана“ ЕАД гр. Благоевград е наела с договор за наем от 27. 04. 2015 г. имот УПИ III – 644, кв. 31 по плана на с. Стоб, общ. Кочериново от фирма „Мултипъл чойс” ЕООД, гр. Благоевград, където има изграден цех за бутилиране на изворна вода „Рилана“.

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново