www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Община Кочериново обявява прием на документи за потребители и лични асистенти/ домашни помощници по Проект „Подкрепа за достоен живот на лица в неравностойно положение”.

Е-мейл Печат ПДФ

Община Кочериново обявява прием на документи за потребители и лични асистенти/ домашни помощници по Проект  „Подкрепа за достоен живот на лица в неравностойно положение”, финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0297-С01 по процедура BG05M9OP001-2.002  „Независим живот”. Проекта се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., като основната му цел е подобряване качеството на живот и достъпа до интегрирани междусекторни услуги на хора с увреждания и възрастни над 65 г. в Община Кочериново със затруднения в обслужването си за преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността.
Потребители на социалната услуга могат да бъдат:
Лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване над 65 г., както и деца, живущи на територията на община Кочериново, които поради причини от здравословен характер са поставени в социална изолация;
Възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване, които поради причини от различен характер не са в състояние сами да организират бита си и да поддържат хигиена в дома си.

Пълният текст на съобщението може да изтеглите от - ТУК!

Документ нужни за кандидатстване за личен асистент - домашен помощник - ТУК!

Документи за ползване на  услуга „Личен асистент” /„Домашен помощник” по проект „Подкрепа за  достоен живот на лица в неравностойно положение” - ТУК!

ОБЯВА по проект - „Подкрепа за достоен живот на лица в неравностойно положение”

Е-мейл Печат ПДФ

Във връзка с изпълнение на Проект  „Подкрепа за достоен живот на лица в неравностойно положение”, финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0297-С01 по процедура BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, Община Кочериново обява следните конкурси.

1. ОБЯВЯВА КОНКУРС  за длъжността МЕДИЦИНСКА СЕСТРА- 1 бр.,  на 4 /четири/ часов работен ден  за 18/ осемнадесет месеца/ в община Кочериново, „Център за социални услуги” – участва пряко в дейността на центъра, консултиране на персонала, предоставящ социалната услуга и предоставяне на специализирани услуги в центъра и в домовете на потребителите на услугата - пълният текст на документа - ТУК!
2. ОБЯВЯВА КОНКУРС  за длъжността ШОФЬОР /СПЕЦИАЛИЗИРАНО ТРАНСПОРТНО СРЕДСТВО / - 1 бр. на 4 часов работен ден за 18/ осемнадесет месеца/ в община Кочериново, „Център за социални услуги” – участва пряко в дейността на центъра, транспортира потребителите на услугата до центъра и общността за предоставяне на услуги, както и за участие в дейности за социално включване - пълният текст на документа - ТУК!
3. С Ъ О Б Щ Е Н И Е - Община Кочериново съобщава на заинтересованите граждани на общината, че връзка с изпълнение на Дейност 2: „Подбор и обучение на персонала за предоставяне на услугите” от Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0297-С01 от 28.09.2016г. за проект „Подкрепа за достоен живот на лица в неравностойно положение”,  финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г. в периода от 11.01.2017 г. до 13.01.2017 г. /включително/ от 9.00 ч. до 16.00 ч. в стая № 17 „Заседателна зала”  в сградата на община Кочериново, на адрес гр.Кочериново, пл. „Трети март” № 1  ще бъде проведено интервю с кандидатите за лични асистенти и домашни помощници - пълният текст на документа - ТУК!
4. Методика за оценка на потребностите на кандидати за ползване на услугите "Личен асистент" и "Домашен помощник" по проект на Община Кочериново "Подкрепа за достоен живот на лица в неравностойно положение" - пълният текст на документа - ТУК!
5. Методика за оценка на кандидатите за длижностите "Личен асистент" и "Домашен помощник" по проект на Община Кочериново "Подкрепа за достоен живот на лица в неравностойно положение" - пълният текст на документа - ТУК!
6. Процедура за подаване и разглеждане на жалби и сигнали - ТУК! /metodika-podavane-zalba.pdf/

Приложения - медицинска сестра:
1. Декларация лични данни - ТУК!
2. Заявление за участие - ТУК!
3. Заповед - ТУК!

Приложения - шофьор:
1. Декларация лични данни - ТУК!
2. Заявление за участие - ТУК!
3. Заповед - ТУК!

Последно променен на Вторник, 10 Януари 2017 21:20

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

Община Кочериново уведомява, че старият път за Благоевград /през с. Бараково и Баларбаши/ е отворен за движение.

Последно променен на Вторник, 10 Януари 2017 20:47

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

Община Кочериново уведомява, че старият път за Благоевград /през с. Бараково и Баларбаши/ е временно затворен за движение поради наличието на преспи и навявания.

Решения на ОбС - Кочериново взети на извънредно заседание на ОбС на 28.12.2016 г с Протокол № 16

Е-мейл Печат ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново взети на извънредно заседание на ОбС на 28.12.2016 г с Протокол № 16

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново