www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Покана за Провеждане на консултации за определяне състав на СИК за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители насрочени на 09.06.2024 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Покана за Провеждане на консултации за определяне състав на СИК за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители насрочени на 09.06.2024 г.

Обществено обсъждане на Общинска програма за намаляване на риска от бедствия 2024-2029 г.

Е-мейл Печат ПДФ
На основание чл.6д, ал. 2 от Закона за защита при бедствия е публикувана за обществено обсъждане Общинска програма за намаляване на риска от бедствия 2024-2029 г.
В едномесечен срок/ от датата на публикуване/ могат да бъдат правени предложения и изразени становища, относно този проект на email: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , или да се изпратят писмено на адрес: гр. Кочериново, п.к. 2640, пл. "Трети март" № 1, за обществено обсъждане на Общинска програма за намаляване на риска от бедствия 2024-2029 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Е-мейл Печат ПДФ
 Община Кочериново съвместно с представители на НОИ - гр. Кюстендил организира приемен ден на 25.04.2024г. (четвъртък) от 10:00ч. в Заседателната зала на Община Кочериново. 
      Гражданите имат възможност да отправят питания, да предоставят документи и да получат професионална консултация, свързана с пенсионно осигуряване, парични обезщетения за безработица и парични обезщетения за временна неработоспособност, съобразно изискванията на действащото законодателство.

Докладна записка от Председателя на ПК по общински финанси, данъци и такси, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми

Е-мейл Печат ПДФ

Докладна записка от Председателя на ПК по общински финанси, данъци и такси, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми

Протокол от заседание на ПК по общински финанси, данъци и такси, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми, проведено на 20.04.2024г.

Е-мейл Печат ПДФ

Протокол от заседание на ПК по общински финанси, данъци и такси, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми, проведено на 20.04.2024г.

Дневен ред на ПК по здравеопазване, образование, култура и вероизповедание при ОбС гр. Кочериново за заседание, което ще се проведе на 20.04.2024г

Е-мейл Печат ПДФ
Г-н/Г-жа ……………………………………
 На основание разпоредбите на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Кочериново и взаимодействието му с общинската администрация
СВИКВАМ
 Постоянната комисия по здравеопазване, образование, култура и вероизповедание при ОбС гр. Кочериново на заседание, което ще се проведе на 20.04.2024 г. от 14.30 часа в  Заседателната зала на община Кочериново, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на Доклади на читалищата за осъществените читалищни дейности в ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО за 2023г. : 
1.2 Народно читалище „Възраждане – 2001г.“ с. Бараково, община Кочериново през 2023 година;
1.3 Народно читалище „Самообразование – 1914 г.” с. Стоб, община Кочериново през 2023 година;
1.4 Народно читалище „Просвета – 1925г.” с. Пороминово, община Кочериново през 2023 година.
1.5 Народно читалище „Пробуда – 1919“ гр. Кочериново, община Кочериново през 2023 година.
1.6 Народно читалище „Подем – 1928“ с. Бураново, община Кочериново през 2023 година.
1.7 Народно читалище „Просвета 1920“ с. Мурсалево, община Кочериново през 2023 година.
2. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.
               
Председател на ПК по ЗОКВ :..............  
гр.Кочериново Даниела Миланова 

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново