www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Опис на земеделските имоти, с НТП – пасища, мери и ливади в община Кочериново по землища, които са неразделна част от Годишната програма за паша за 2024 – 2025 стопанска година

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

ГРАФИК - За сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО/твърди битови отпадъци от населените места на територията на община Кочериново Месец Февруари 2024 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Община Кочериново и IDNA, Норвегия организират информационен форум под надслов „ПРОМЕНИ В КЛИМАТА – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД БЪЛГАРСКАТА ОБЩИНА“

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Докладни записки от Председателя на Постоянната комисия по общински финанси, данъци и такси, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми

Е-мейл Печат ПДФ

1. ПК по т. 1.4
2. ПК по т. 1.6
3. ПК по т. 1.7
4. ПК по т. 1.9
5. ПК по т. 1.10

Докладни записки от Председателя на Постоянната комисия по опазване на околната среда и рационално използване на природните ресурси при Общински съвет - гр. Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

1. ПК по т. 1.5
2. ПК по т. 1.8
3. ПК по т. 1.11

ПРОТОКОЛ от заседание на Постоянната комисия по общински финанси, данъци и такси, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново